18.5.09

Účetnictví 5/09

www.bilance.cz
Základy účetnictví - systémy účtů
Daňové odpisy hmotného majetku (3)
Paušalizace cestovních náhrad
Změna živnost. zák. a její dopady na živnostníky
Prodej nemovitostí v účetním a daňovém pohledu
(Bonus aka) Silniční daň