22.5.09

Professional Computing 5/09

Zabezpečené vzdálené přístupy mění způsob využívání IT
Testy softwaru a jejich správa
Software jako služba
Datové schránky, předsednictví EU a nabité sály
Mobilitou k vyšší produktivitě
(Bonus aka) Google a komunitní služby