21.5.09

CIO - Business World 6/09

www.cio.cz
Utajované informace v informačních systémech
ICT v těžbě nerostných surovin
Výdaje na bezpečnost krize neovlivní
Hledání úspěr - na cestě od BI k CPM
Návratnost business intelligence na vodě?
(Bonus aka) Podnikový architekt