3.4.09

E + M Ekonomie a management 1/09

www.ekonomie-management.cz

Hnací síla rozvoje podniků
Customer value a podnikové sítě
Vplyv zmeny ratingu na ceny společností obchodovaných na kapitálovom trhu
Akceptace internetové reklamy uživateli v ČR
Výzkum zavádění CRM v podnikové praxi