16.3.09

Účetnictví nevýděl. org. a obcí

www.bilance.cz
Jak porozumět účetnímu principu opatrnosti
Vyhláška č. 472/2008 Sb
Změny v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Praconí volno z důvodu obecného zájmu
Vnitřní kontrolní systémy v oblasti vedení účetnictví ú.s.c.