16.3.09

Telekomunikace 1/09

www.convergence.cz
EK o komunikacích na budoucích sítích a internetu
Napájemní v telkomunikacích - transportní cesty - 2
Širokopásmové kodování řeči
Revoluční přestavbastudia na Fakultě elektrotehncké ČVUT
Elektronizace zdravotnictví ( e-Health ), o co se jedná?