27.3.09

ITSystems 3/09

www.systemonline.cz

Analýza business procesů při výběru DMS
Datová kvalita a master data management
Management bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001
Uživatel jako zdroj rizik a přístupy k jejich zvládnutí
Transformujte svou firmu – Continuous Process Improvement
(Bonus aka) Kudy na řízení kvality dat