27.3.09

Ekonomický časopis 57/2009

http://www.ec.sav.sk/
- Mikroekonomická adaptácia a jej svislosti s rozvoj om finančního sektora v kontexte transformačního procesu Slovenska
- Ataky na „tradiční“ funkce národních států v globálních ekonomických procesech
- Work-life balance a statistická diskriminace žen na trhu práce
- Analýza absolútněj koncentrácie vybraného odvetvia pomocou Herfíndahlovho-Hirschmanovho indexu
- Recenzie: HRDÝ, Milan: Strategické finanční řízení a investiční rozhodování - Arnošt Katolický