19.2.09

Účetnictví 2/09

www.bilance.cz
Změny v daňovém přiznání za rok 2008
Účtový rozvrh - třída 1 - zásoby
Nehmotný majetek v účetnictví a daních z příjmů
Změna náhrad cestovních nákladů od 1.1.2009
Klasifikace nákladů a výnosů ve finančním účetnictví