25.2.09

Systémová integrace 4/08

www.cssi.cz
- Vývoj modelu SaaS ( Softeware as a Service )
- SaaS v oblasti ECM ( Enterprise Content MAnagement Systems )
- Modelování podnikových procesů na bázi vlastnických vztahů a jejich směny ( systém rea )
- Vhodnost použití jednotlivých metod hodnocení nákladů a výnosů IS/ICT na různé druhy projektů
- Metodika hodnocení významnosti faktorů vymezujících IS pro podporu strategického rozhodování
( Bonus aka ) Knowledges in Information Systems