27.2.09

Nový odborný weblog věnovaý virtualizaci

Na adrese www.akamonitor.cz/virtualizace.htm byl zřízen
specializovaný weblog věnovaný virtualizaci. Obsahuje odkazy
na nejzajímavější webové zdroje týkající se daného tématu.