18.2.09

Ekonomie a management 4/08

www.ekonomie-management.cz
- Návštěvnost portálů a míra využití jejich nástrojů a služeb - případová
studie
- High tech firmy a tvorba bohatství v zemích EMEA
- Uplatňování outsouurcingu z hlediska druhu ekon. činností v MSP ČR
- Charakteristika a činnost klastrů v Jihočeském kraji
- Metodika šetření hospodářské výkonnosti obcí ČR
Pozn.: tento odborný weblog ( www.akamonitor.cz/5xnej.htm )
převzal funkci webové stránky věnované monitoringu 30-ti časopisů.
( Původní adresa ( www.akamonitor.cz/aktualni.htm)