27.2.09

CONNECT! 3/09

www.connect.cz
Prezentační virtualizace a terminálové služby
Propojení lokálních sítí pomocí VPN
Svět vývoje softwaru
Trendy v oblasti CAD systémů
Přišel čas protokolu IP verze 6?