30.1.09

CIO Business World 2/09

www.bw.cz www.cio.cz

Devět IT specializací po rok 2009
Priority CIO pro rok 2009
ICT v české ekonomice
Business inteligence a knowledge management
Éra symbolického analytika